Banka skozi čas

1993

30.06. Ustanovitev Factor banke d.d. kot banke, specializirane za poslovanje s pravnimi osebami
04.09. Vpis ustanovitve Factor banke d.d. v sodni register v Ljubljani in začetek njenega poslovanja

1994

01.04. Pridobitev borznega sedeža na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev d.d. in začetek borznega poslovanja
31.05. Povečanje kapitala banke s 400 mio na 600 mio SIT

1995

01.12. Izdaja in zaključek 1. emisije obveznic Factor banke d.d.
06.12. Vključitev v S.W.I.F.T.

1999

01.09. Povečanje osnovnega kapitala za 405 mio SIT iz sredstev družbe
01.09. Devizni računi pravnih oseb

2000

26.01. Pridobitev licence za poslovanje v skladu z novim Zakonom o bančništvu
28.07. Pridobitev licence za upravljanje s sredstvi pokojninskih skladov

2003

07.02. Povečanje kapitala banke za 122,5 mio SIT

2004

27.02. Povečanje kapitala banke za 426 mio SIT

2005

12.08. Povečanje kapitala banke za 441 mio SIT

2006

01.01. Prehod na MSRP

2007

01.01. Prehod na EUR
27.03. Povečanje kapitala banke za 20,5 mio EUR

2008

29.02. Povečanje kapitala banke za 16,2 mio EUR

Povezave

na vrh ^